... ... Pressemeldinger | DMARC

Live Articles

rss

Pressemeldinger


Siste pressemeldinger fra SaaS Security as


Microsoft Announces DMARC Aggregate and policy handling rollouts for 2023

Microsoft Announces DMARC Aggregate and policy handling rollouts for 2023

Microsoft recently announced that it will be rolling out DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) aggregate and policy handling features in 2023. This new development is a critical step toward strengthening email security and preventing email fraud.

In conclusion, Microsoft’s announcement of DMARC aggregate and policy handling rollouts for 2023 is a significant step toward improving email security. Organizations should consider implementing DMARC policies to protect their email domains and prevent email fraud. With the new DMARC aggregate and policy handling features, Microsoft is making it easier for organizations to manage their DMARC policies and monitor their email activity, providing a more secure email environment for all.

Les mer her 

PowerDMARC ISO 27001-sertifisert 2022

Hva er et ISO 27001-sertifikat?

Et ISO 27001-sertifikat er et merke som kommuniserer hvor oppriktig en organisasjon er når det gjelder informasjonssikkerhet og beskyttelse av kundens sensitive data og eiendeler. For å få et ISO 27001-sertifikat må organisasjonen sette opp et robust styringssystem for informasjonssikkerhet ( ISMS ) i samsvar med sertifiseringsstandardene.

ISO 27001-sertifiseringen er en globalt anerkjent beste praksis for informasjonssikkerhet og risikostyring på organisasjonsnivå.

Å bli et ISO27001 DMARC-sertifisert selskap: Hva betyr det for oss?

Mens vi forberedte oss på ISO 27001-sertifiseringen, måtte vi i PowerDMARC sørge for at vi hadde en sterk risikostyringsinfrastruktur implementert i organisasjonen vår ved å sikre alle systemene våre. 

Som et B2B SaaS-selskap for e-postautentisering håndterer vi klientdata på daglig basis, noe som gjør din beskyttelse til vårt ansvar. Med tanke på dette aspektet har PowerDMARC nå et ISO 27001-kompatibelt system for sikkerhetsstyring som er godt dokumentert. 

Dette systemet vil bli oppriktig vedlikeholdt hele veien for å proaktivt oppdage risikoer og løse dem før de kan forårsake skade

Hva betyr det for våre kunder?

Alt vi gjør hos PowerDMARC er drevet av målet vårt om å betjene kundene våre bedre og gjøre  en viktig forskjell i bransjen. Å være akkreditert til ISO 27001-sertifiseringen er å fortelle deg at du kan stole på oss med dine data.

  • Dine data vil være tilstrekkelig beskyttet, og utenfor rekkevidden til nettkriminelle
  • Din informasjon og ressurser kan ikke tukles med eller endres uten din tillatelse
  • Vi har et dokumentert sikkerhetsstyringssystem på plass for å takle forretningsrisikoer og brudd når du stoler på oss med dine data
  • Vi er oppdatert på industriens beste praksis knyttet til sikkerhet og har blitt offisielt vurdert og akkreditert på dette grunnlaget

Last ned serfifikat

SaaS Security enedistributør av PowerDMARC i Norge og Sverige

SaaS Security har signer distribusjonsavtale med PowerDMARC i Norge og Sverige og de første forhandlerne og kundene er allerede på plass, melder adm dir Egil Løseth

Powerdmarc er markedets mest funksjonsrike DMARCog med aktiv DMARC på plass i policy REJECT vil også leveringsraten på virksomhetens sendte  epost også øke, og eliminer risikoen for at  epost og markedmail feilaktig blir klassifisert som spam hos mottaker.

Løseth sier at Epost er hovedkilden til svindel og dataangrep, og med PowerDMARC får du et boost på epost sikkerheten på mange områder, og se under hva du får med i markedets beste DMARC system.

PowerDMARC er spesialaget for forhandlere som vil videreselge PowerDMARC soim en service til sine kunder fra sitt eget MSP senter. Forhandler får sitt eget senter, forhandler.powerdmarc.com og en egen signup link slik at kundene selv kan signere seg opp på en full trail i forhandlereren adminsenter.

Løseth sier at de har letet lenge etter den rette service og er glad for å kunne tilby PowerDMARC til det Norske og Svenske markedet, og avslutter med at med løsningen gir full epost sikkerhets-optimalisering og med DMARC på plass vil også leveringsraten på den epost som sendes bli høyere. 

Powerdmarc er mye mer enn bare DMARC:

- Komplett DMARC Service med full policy kontroll

- aiDMARC med automatisert godkjenning av de fleste vanlig sendingsservere  (eks. Microsoft O365, Google Apps etc.)

- En enkelt klikks godkjenning av dine epost kilder

- Hosted BIMI –sikrer at ingen andre kan misbruke din logo i sine falske svindelepost.

- Unlimited SPF record – Du kan ha så mange DNSLookup du vil  og trenger ikke forholde deg til max 10

- MTA-STS som sikrer at TLS-krypteringen alltid blir brukt og ikke kan tukles med av mottaks-server. Dermed unngår man Man-in-the-middle angrep.

- TLS-RPT  holder deg løpende orientert om TLS-problemer med epost kryptering som sendes til dine domener

- Tollbox  som gir deg alle verktøy du trenger for autentisere din epost ; Lookup, Generator og Checker

- Threat Intelligence (TI) -motor finner aktivt mistenkelige IP-adresser og sjekker dem mot en svarteliste, slik at du kan få dem tatt ned.

- Viser topp 5 IP som utgjør den største potensielle trusselen for dine domener

- Live Treath Map som viser alle nettsteder som bruker dine domener i sanntid

- Komplett trusselrapporter i PDF format generert direkte i operatørsenteret eller sendt på epost

- 2-faktor sikker pålogging til operatørsenter

- MSP multinivå admin senter med månedlig forretningsmodell

Les mer på https://www.saassecurity.no/Produkt/SaaS-DMARC-Service og www.powerdmarc.com

----------------MER INFO KOMMER---------------