Cloud Security Day gir deg sikkerhet. kunnskap. oversikt. trygghet.

 

 

SaaS Security sin sikkerhetsdag skulle vise seg å bli svært populært med sitt arrangement i 3 byer.

Mer enn 120 deltaker i Oslo, Stavanger og Bergen deltok på årets arrangement.  Bland deltakerne var bland Norges største virksomheter innen både olje/gass, transport, offentlig og næringsmiddel. I tillegg deltok en rekke av våre forhandlere innen både sikkerhet, infrastruktur og nettverk.

Etter en kort innlending av SaaS Security fikk vi en oversikt over hvilke trusler og hva er omfanget av datakrim Norske virksomheter utsettes for i dag ved avdelingsleder Tore Gustafsson, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Så gikk Graham Holdsworth, EMEA Manager i Webroot, i gang med å vise oss hvordan man beskytter virksomheten mot webbaserte trusler og trusler overført på e-post.

Senere gikk Stuart Peters , Nordic Regional Manager CRYPTOCard, i gang med sin presentasjon der man viste hvordan man sikret både lokale applikasjoner og applikasjoner i nettskyen med sterk 2-faktors brukerautentisering.

Til slutt gikk Roar Thon som er fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet igjennom dagens trusler i Norge og viste også eksempler på angrep utført på Norske virksomheter.

Cloud Security Day Norge

Bildet fra Cloud Security Day i Bergen. Fra venstre: Stuart Peters i CryptoCARD, Roar Thon fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, Graham Holdsworth - Webroot, Dag-Tore Aam og Egil Løseth fra distributøren SaaS Security Nordic.