SaaS Security nyheter oppdaterer deg om storyer. hendelser. trusler. råd og tips.

"There are known knowns. These are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say, there are things that we know we don't know. But there are also unknown unknowns. There are things we don't know we don't know." Donald Rumsfeld, United States Secretary of Defense

 

rss

Sikkerhetsnytt - CyberSecNews::


Hva skjer i markedet:::


Ransomware Zenis låser dine filer og sletter backup

Ransomware Zenis låser dine filer og sletter backup

 

Säkerhetsforskarna vid MalwareHunterTeam har hittat en ny sorts ransomware som just nu sprider sig på internet. Det illvilliga programmet, som fått namnet Zenis, angriper sitt offer på två olika fronter för att skapa maximal skada. Dels krypterar programmet användarens filer och dels raderar den eventuella backupper. Det skriver Bleeping computer.

Som om det inte vore nog ser gisslanprogrammet även till att skriva över de backuppade filerna tre gånger innan borttagningen så att det blir svårare att återskapa dem.

I skrivande stund finns det inget verktyg som kan dekryptera filerna som Zenis låser, och experterna har ännu inte lyckats komma fram till hur programmet sprider sig.

Med tanke på att de flesta detaljer kring Zenis är okända är det svårt att säga hur man kan skydda sig från angreppet. 

Men ett bra råd är att aldrig öppna bifogade filer som skickas till en om man inte vet vem avsändaren är. Vad gäller backupper kan det vara en klokt att spara sådana på en extern disk.

Les mer på Bleeping computer.


Live Article Widget