SaaS Security nyheter oppdaterer deg om storyer. hendelser. trusler. råd og tips.

"There are known knowns. These are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say, there are things that we know we don't know. But there are also unknown unknowns. There are things we don't know we don't know." Donald Rumsfeld, United States Secretary of Defense

 

rss

Sikkerhetsnytt - CyberSecNews::


Hva skjer i markedet:::


Univeristetet i Tromsø nettsvindlet for 12 millioner kroner

Univeristetet i Tromsø nettsvindlet for 12 millioner kroner

Svindelen skjedde i forbindelse med at universitetet skulle delbetale en regning for en røntgenmaskin. Fakturaen var korrekt og sendt fra rett leverandør. UiT fikk senere en e-postmelding fra det som tilsynelatende var rett avsender med det som skulle være oppdatert betalingsinformasjon.

Universitetet endret derfor betalingen i henhold til egne rutiner, melder universitetet i en pressemelding.

Det ble en uke senere oppdaget at den ekte leverandøren ikke hadde fått penger, og det ble da oppdaget at UiT var utsatt for svindel.

Universitetsdirektør Jørgen Fossland ved UiT sier at saken ble anmeldt til politiet samme dag som svindelen ble oppdaget, og at universitetet har samarbeidet med sin bankforbindelse for å etterforske saken.

–Vi er sjølvassurandør, så dette tapet blir ikke dekket av noen andre. Med mindre etterforskninga gir resultater må vi regne med at vi må dekke tapet sjøl.

–Det ble godkjent i våre systemer av de som skal godkjenne det. Jeg ønsker ikke gå ytterligere i detaljene, men i slike betalinger så er det alltid flere ledd som er involvert.

– Vi har gjort det vi kan gjøre og har brukt de ressursene vi har. Vi anser at det ikke er så mye mer vi kan gjøre i saken., sier Politiet.

SaaS Security er Nordens ledende IT-sikkerhetsdistributør og distribuerer Proofpoint Email Security i Norden som gir den beste beskyttelsen mot ransomware og nulldagstrusler, CEO svindel, nulldags trusler mm, gjennom å bruke url-omskriving med sandboxing både på linker og vedlegg. Se video om Proofpoint URL-omskiving og -sandboxing fungerer. SaaS Security distribuerer også websecutity med Sandbox, 2-faktor autentisering som en tjeneste, passordmanagment og e-post/fil kryptering, alle viktige for høy datasikkerhet.

Les mer på NRK Troms


Live Article Widget